Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >

SOCKNAR

De socknar som existerat före halvårsskiftet 1991 (då kyrkans folkbokföring upphörde) har egna sidor. För församlingar som tillkommit därefter hänvisas till de socknar som de utbrutits ur eller bildats genom sammanslagning av.

Se karta över socknar, skeppredor (härader) och städer i Båhuslän (Bohuslän), med direktlänkar till respektive sockensida.

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.
Askum
Aspang (Aspång)

Backa
Berfeldal (Berfendal / Bärfendal)
Björlanda
Björneröd och Kroken, se Krokstrand
Bohusläns regemente,
     se Oddevalls militärförsamling
Bokenäs
Bokenäset, se Bokenäs,
     Dragsmark, Högås, Skriksvik
Bottna
Brasäter (Brastad)
Bru (Bro)
Brunnsbo, se Backa
Båhusläns regemente,
     se Oddevalls militärförsamling
Bäckebo (Bäckebol), se Backa
Bärfendal, se Berfeldal
Bäve

Dragsmark

Fiskebäckskil
Fjällbacka
Forsäla (Forshälla)
Foss

Grebystö (Grebbestad)
Grinneröd
Grundsund
Gullholmen
Gustav Adolf, se Kongshamn

Harestav (Harestad)
Hede
Herrestad, se Härestad
Hjartum (Hjärtum)
Hoby (Håby)
Hodal (Hogdal)
Holta (Hålta)
Hunnebustrand (Hunnebostrand)
Håby, se Hoby
Hålta, se Holta
Härestad (Herrestad)
Högås

Iddefjorden (Idefjorden), se Hodal,
     Lommeland, Näsene

Jörland (Jörlanda)

Kareby
Karlstens slottsförsamling
Kläsholmen (Klädesholmen)
Klövedal
Konghälls landsförsamling, se Rödbo
Konghälls (Kungälvs) stadsförsamling
Kongshamn (Kungshamn)
Krokstad
Krokstrand
Kungshamn, se Kongshamn
Kungälvs landsförsamling, se Rödbo
Kungälvs stadsförsamling,
     se Konghälls stadsförsamling
Kville
Käringön

Lane Ryr, se Ryr
Langeland (Långelanda)
Ljung, se Lyng
Ljungskile, se Forsäla, Grinneröd,
     Lyng, Resteröd
Lommeland
Lur
Lycke, se Löcke
Lyng (Ljung)
Lyngskile, se Forsäla, Grinneröd,
     Lyng, Resteröd
Lyse
Lysekil
Långelanda, se Langeland
Löcke (Lycke)
Malmön
Malstrand (Marstrand)
Mo
Moland (Morlanda)
Mollösund
Morlanda, se Moland
Mykleby (Myckleby)

Naverstad
Naverstad-Mo, se Mo, Naverstad
Nordre Ryr (Norra Ryr), se Ryr
Norum
Näsene (Näsinge)

Oddevall (Uddevalla)
Oddevalls (Uddevalla) militärförsamling

Rellen
Resteröd
Romelanda, se Römeland
Ryr (Lane-Ryr)
Rödbo
Römeland (Romelanda)
Rönning (Rönnäng)
Röra

Sanne
Sjöe (Säve)
Skaftö
Skede (Skee)
Skede-Tjärnö (Skee-Tjärnö), se
     Skede, Tjärnö
Skriksvik (Skredsvik)
Smögen
Solberg (Solberga)
Spekeröd
Spekeröd-Åckland (Spekeröd-Ucklum), se
     Spekeröd, Åckland
Stala
Stenkyrka
Strömstad
Svarteborg
Svarteborg-Berfeldal (Svarteborg-Bärfendal), se
     Berfeldal, Svarteborg
Svenneby
Säve, se Sjöe
Söndre Sotenäs (Södra Sotenäs), se
     Askum, Kongshamn, Malmön, Smögen
Sörbygden, se Hede, Krokstad, Sanne

Tanum
Tegneby
Tjärnö
Torp
Torsby
Torslanda
Torslanda-Björlanda, se Björlanda, Torslanda
Tose
Tossene
Tuve-Sjöe (Tuve-Säve), se Rödbo,
     Sjöe, Tuve

Ucklum, se Åckland
Uddevalla, se Oddevall
Uddevalla militärförsamling, se
     Oddevalls militärförsamling

Valla
Visteland (Västerlanda)
Vrem
Västerlanda, se Visteland
Vätteland (Vättland)

Ytterby

Åby
Åckland (Ucklum)

Öckerö
Ödsmål
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson          Epost