Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

ASKUM

Askum kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Askums kyrka
Askums kyrka
Foto (år 1918): Hanna Eggertz-Hegardt
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbrutna: Kongshamn 1772 och Malmön 1909.

Sammanslogs med Kongshamn, Malmön och Smögen till Söndre Sotenäs [Södra Sotenäs] 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Askums kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Askums socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1917 Tossene
1917 - 1991 Kongshamn

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Södra Sotenäs församling
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1898.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Askum

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Askum

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Askums socken
Hogenäs Näs municipalsamhälle (-)
Väjerns municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Askums socken
Hovenäsets municipalsamhälle
Väjerns municipalsamhälle [ändra "%E4" i adressen till "ä"]
Se också:
Kongshamn
Malmön
Smögen

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Askum
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Askums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Askums socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Askums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1532 Askums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost