Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

BERFELDAL
(BÄRFENDAL)

Berfeldal (Berfendal / Bärfendal) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Berfeldal, med kyrkan vid ån uppe till vänster
Berfeldal, med kyrkan vid ån uppe till vänster
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Bärfendal. Tidigare också Berfendal.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Sammanslogs med Svarteborg till Svarteborg-Berfeldal [Svarteborg-Bärfendal] 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Bärfendals kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Berfeldals socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1961 Tossene
1962 - 1991 Svarteborg

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Munkedals pastorat
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1898. (Endast mindre delar förstörda.)

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Bärfendal

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Bärfendal

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Bärfendals socken
· Lantmäterimyndigheten:
Bärfendals socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Bärfendal
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Bärfendals socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Bärfendals socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Bärfendals socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1541 Bärfendals socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Berfendals Hembygdsförening
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost