Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

BJÖRLANDA

Björlanda kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Björlanda kyrka
Björlanda kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Sammanslogs med Torslanda till Torslanda-Björlanda 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Björlanda kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Björlanda socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Hisings Västre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1664 Björlanda (+ Backa, Sjöe, Torslanda och Öckerö)
1664 - 1978 Sjöe
1979 - 1991 Torslanda

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Torslanda-Björlanda församling
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1874.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Björlanda

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Björlanda

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Björlanda socken
· Lantmäterimyndigheten:
Björlanda socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Björlanda
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Björlanda socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Björlanda socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Björlanda socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1536 Björlanda socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost