Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

BOKENÄS

Bokenäs kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Bokenäs nya kyrka närmast och den gamla till höger
Bokenäs nya kyrka närmast och den gamla till höger
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Bokenäs socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Bokenäs gamla kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Lane (Västre länsmansdistriktet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1671 Dragsmark
1672 - 1961 Bokenäs (+ Dragsmark)
1962 - 1991 Skaftö

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Bokenäsets församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Bokenäs

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Bokenäs

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Bokenäs socken
· Lantmäterimyndigheten:
Bokenäs socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Bokenäs
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Bokenäs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Bokenäs socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Bokenäs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1537 Bokenäs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Bokenäs Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost