Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

BOTTNA

Bottna kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Bottna, med kyrkan i mitten och Skagerrak i bakgrunden (Bottnas enda kust är en kort sträcka längst in i Bottnefjorden, området utanför hör till Svenneby socken)
Bottna, med kyrkan i mitten och Skagerrak i bakgrunden
(Bottnas enda kust är en kort sträcka längst in i Bottnefjorden,
området utanför hör till Svenneby socken)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Bottna socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Bottna kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Kville

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Kville

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Kville pastorat
Arkiv

Historik


Arkivet ödelades av branden i Kville prästgård 1904. Av arkivförteckningen från 1891 framgår vad det gamla arkivet innehöll.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Bottna

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Bottna

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Bottna socken
· Lantmäterimyndigheten:
Bottna socken

Avskrifter och register


Båhus Arkivguide
Dödlistor 1848-1860 (länkar till original)
Förstärkningsmanskapslängd 1811

Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Bottna
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Bottna socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Bottna socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Bottna socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1538 Bottna socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Bottna Hembygds- och fornminnesförening
Kville Hembygdsarkiv
Kville Härads Personhistoriska Förening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost