Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

BRU
(BRO)

Bru (Bro) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Bru, med kyrkan i mitten och Brufjorden i bakgrunden
Bru, med kyrkan i mitten och Brufjorden i bakgrunden
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Bro.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Bro kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Bru socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Stangenäs

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


        0000 - 1700 omkr Bru (+ Brasäter och Lyse)
omkr 1700 - 1901         Bru (+ Brasäter, Lyse och Lysekil)
        1901 - 1922         Bru (+ Brasäter och Lyse)
        1922 - 1991         Bru (+ Brasäter)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Bro pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Bro

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Bro

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Bro socken
· Lantmäterimyndigheten:
Bro socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Bro
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Bro socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Bro socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Bro socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1540 Bro socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Stångenäs Hembygdsförening
Sällskapet Strömstierna

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost