Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

BÄVE

Bäve kan diskuteras i Arkivguidens Forum
1700-talsbadorten Gustavsberg vid Byfjordens södra strand (Hette ursprungligen Baggetofta)
1700-talsbadorten Gustavsberg vid Byfjordens södra strand
(Hette tidigare Baggetofta)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Uppgick i Oddevalls församling 1945.

En ny församling med namnet Bäve utbröts ur Oddevall 1974.

Gårdar


Bäve socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Bäve kyrka (dagens kyrka ligger på annan plats än den gamla sockenkyrkan, men inom socknens gränser)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


0000 - 1944 Lane (Östre länsmansdistriktet)

Stad


1945 - 0000Oddevall

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1944 Göteborg och Båhus
1974 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1944 Oddevall
1974 - 1991 Bäve

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Uddevalla pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Bäve

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Bäve

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Bäve socken
· Lantmäterimyndigheten:
Bäve socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Bäve
Uddevalla
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Bäve socken
Uddevalla stad

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Uddevalla stad

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Uddevalla stad

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 3003 Bäve socken
Bo 1615 Uddevalla stad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Uddevalla Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost