Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

DRAGSMARK

Dragsmark kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Dragsmark, med kyrkan och klosterruinen till vänster
Dragsmark, med kyrkan och klosterruinen till vänster
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Dragsmarks socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Dragsmarks kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Lane (Västre länsmansdistriktet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1671 Dragsmark (+ Bokenäs)
1672 - 1961 Bokenäs
1962 - 1991 Skaftö

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Bokenäsets församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Dragsmark

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Dragsmark

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Dragsmarks socken
· Lantmäterimyndigheten:
Dragsmarks socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Dragsmark
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Dragsmarks socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Dragsmarks socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Dragsmarks socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1543 Dragsmarks socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Dragsmarks Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost