Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

FISKEBÄCKSKIL

Fiskebäckskil kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Fiskebäckskil till vänster, Östersidan till höger och Lysekil i bakgrunden
Fiskebäckskil till vänster, Östersidan till höger och Lysekil i bakgrunden
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Kapellförsamling inom Molands socken, bildad på 1600-talet.

Uppgick 1888 i nybildade Skaftö socken.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Fiskebäckskils kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1951 Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Moland
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Fiskebäckskil

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Fiskebäckskil

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Fiskebäckskils kommun/municipalsamhälle (-)
Skaftö socken
· Lantmäterimyndigheten:
Fiskebäckskils kommun/municipalsamhälle
Skaftö socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715 (ingår i Morlanda)

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Fiskebäckskil
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Fiskebäckskil

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skaftö socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skaftö socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1594 Skaftö socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare
Föreningen Sjöstjärnan
Skaftö Gille
Skaftö Hembygdsförening
Sällskapet Strömstierna

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost