Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

FJÄLLBACKA

Fjällbacka kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Fjällbacka, med Anrosälvens mynning i bakgrunden
Fjällbacka, med Anrosälvens mynning i bakgrunden
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Kville socken 1882.

1923 föreslogs att Fjällbacka skulle räknas som annexförsamling, men det bifölls inte av regeringen, som i stället skrev att "det förut som kapellförsamling ansedda" Fjällbacka inte skulle betraktas som sådan. Möjligen berodde det sistnämnda på att den tidigare kapellpredikanten i Fjällbacka sedan 1920 haft titeln komminister.

Man fortsatte dock trots detta att föra egna kyrkoböcker (inkl. SCB-utdrag) för Fjällbacka, som 1942 även formellt blev kyrkobokföringsdistrikt. Detta upplöstes 1992.

Utbruten ur Kville som egen församling 1995.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Fjällbacka kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Kville

Län


1882 - 1991 Göteborg och Båhus
1995 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Kville

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tanums pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Fjällbackas kyrkoböcker (fr.o.m. 1882) förvarades i Fjällbacka, och undkom därför branden i Kville prästgård 1904.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Fjällbacka

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Fjällbacka

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Fjällbacka municipalsamhälle (-)
Kville socken
· Lantmäterimyndigheten:
Fjällbacka municipalsamhälle [ändra "%E4" i adressen till "ä"]
Kville socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Fjällbacka
Kville och Fjällbacka
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Kville socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Kville socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Kville socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1564 Kville socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Kville Hembygdsarkiv
Kville Hembygds- och fornminnesförening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum (Kville)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost