Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

FJÄLLBACKA

Fjällbacka kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Fjällbacka, med Anrosälvens mynning i bakgrunden
Fjällbacka, med Anrosälvens mynning i bakgrunden
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Kville socken 1882; ändrat till kyrkobokföringsdistrikt 1942.

Upplöst 1992.

Utbruten ur Kville som egen församling 1995.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Fjällbacka kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Kville

Län


1882 - 1991 Göteborg och Båhus
1995 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Kville

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Kville pastorat
Arkiv

Historik


Fjällbackas kyrkoböcker (fr.o.m. 1882) förvarades i Fjällbacka, och undkom därför branden i Kville prästgård 1904.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Fjällbacka

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Fjällbacka

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Fjällbacka municipalsamhälle (-)
Kville socken
· Lantmäterimyndigheten:
Fjällbacka municipalsamhälle [ändra "%E4" i adressen till "ä"]
Kville socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Fjällbacka
Kville och Fjällbacka
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Kville socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Kville socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Kville socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1564 Kville socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Kville Hembygdsarkiv
Kville Hembygds- och fornminnesförening
Kville Härads Personhistoriska Förening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum (Kville)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost