Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

FORSÄLA
(FORSHÄLLA)

Forsäla (Forshälla) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Forsäla kyrka
Forsäla kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Forshälla.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Sammanslogs med Grinneröd, Lyng och Resteröd till Lyngskile [Ljungskile] 2011.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Forshälla kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Forsäla socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Fräkne

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Forsäla (+ Grinneröd, Lyng och Resteröd)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Ljungskile församling
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1764.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Forshälla

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Forshälla

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Forshälla socken
· Lantmäterimyndigheten:
Forshälla socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Forshälla
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Forshälla socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Forshälla socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Forshälla socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1544 Forshälla socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Forshälla Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost