Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

FOSS

Foss kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Bron över älven vid gästgivaregården och tingsstället Kviström
Bron över älven vid gästgivaregården och tingsstället Kviström
Foto (okänt år): Carl Curman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Foss socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Foss kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tunge

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


               0000 - slutet av 1500-t Foss (+ Hoby, Svarteborg och Tose)
slutet av 1500-t - 1921                Foss (+ Hoby och Svarteborg)
               1921 - 1967                Foss (+ Hoby)
               1968 - 1991                Foss (+ Hoby och Valbo Ryr [i Dalsland])

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Munkedals pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Foss

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Foss

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Foss socken
· Lantmäterimyndigheten:
Foss socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Foss
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Foss socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Foss socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Foss socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1545 Foss socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Munkedals Hembygdsförening
Museiföreningen Munkedals Jernväg

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost