Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

FOSS

Foss kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Bron över älven vid gästgivaregården och tingsstället Kviström
Bron över älven vid gästgivaregården och tingsstället Kviström
Foto (okänt år): Carl Curman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Införlivade: Hoby och Valbo Ryr (i Dalsland) 2006.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Foss kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Foss socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tunge

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


               0000 - slutet av 1500-t Foss (+ Hoby, Svarteborg och Tose)
slutet av 1500-t - 1921                Foss (+ Hoby och Svarteborg)
               1921 - 1967                Foss (+ Hoby)
               1968 - 1991                Foss (+ Hoby och Valbo Ryr [i Dalsland])

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Munkedals pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Foss

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Foss

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Foss socken
· Lantmäterimyndigheten:
Foss socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Foss
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Foss socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Foss socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Foss socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1545 Foss socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Munkedals Hembygdsförening
Museiföreningen Munkedals Jernväg

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost