Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

GREBYSTÖ
(GREBBESTAD)

Grebystö (Grebbestad) kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Tanum)
Greby gravfält till vänster och Grebystö där ovan
Greby gravfält till vänster och Grebystö där ovan
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Grebbestad.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Grebbestads kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Indelningsändringar


Kyrkoområde bildat 1893 inom Tanums socken.

Uppgick åter i Tanum 1992.
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tanum

Län


Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Tanum

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tanums pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Grebbestad

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Grebbestad

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Grebbestads köping (-)
Tanums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Grebbestads köping
Tanums socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Grebbestad
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tanums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tanums socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tanums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1606 Tanums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Tanums Hembygdsförening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Tanum)
Anbytarforum (Tanum)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost