Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

GREBYSTÖ
(GREBBESTAD)

Grebystö (Grebbestad) kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Tanum)
Greby gravfält till vänster och Grebystö där ovan
Greby gravfält till vänster och Grebystö där ovan
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Grebbestad.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Kyrkoområde bildat 1893 inom Tanums socken.

Uppgick åter i Tanum 1992.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Grebbestads kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tanum

Län


Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Tanum

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tanums pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Grebbestad

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Grebbestad

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Grebbestads köping (-)
Tanums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Grebbestads köping
Tanums socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Grebbestad
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tanums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tanums socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tanums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1606 Tanums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Tanums Hembygdsförening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Tanum)
Anbytarforum (Tanum)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost