Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

GRINNERÖD

Grinneröd kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Bredfjället, med torpet Holmen vid Lille Holmevattnet
Bredfjället, med torpet Holmen vid Lille Holmevattnet
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Sammanslogs med Forsäla, Lyng och Resteröd till Lyngskile [Ljungskile] 2011.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Grinneröds kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Grinneröds socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Fräkne

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Forsäla

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Ljungskile församling
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1764.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Grinneröd

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Grinneröd

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Grinneröds socken
· Lantmäterimyndigheten:
Grinneröds socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Grinneröd
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Grinneröds socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Grinneröds socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Grinneröds socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1547 Grinneröds socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Ljungskileortens Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost