Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

GULLHOLMEN

Gullholmen kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Gullholmen (Islandsberg uppe till höger
Gullholmen
(Islandsberg uppe till höger)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Molands socken 1799; egen socken 1923.

Uppgick åter i Moland 2006.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Gullholmens kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Gullholmens socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


1799 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 2005 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Moland

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Orusts pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Gullholmen

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Gullholmen

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Gullholmens socken
Gullholmens municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Gullholmens socken
Gullholmens municipalsamhälle

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Gullholmen
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Gullholmens socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Gullholmens socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Gullholmens socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1548 Gullholmens socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost