Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HJARTUM
(HJÄRTUM)

Hjartum (Hjärtum) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Hjartums kyrka
Hjartums kyrka
Foto (år 1960): A. Nordström
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Hjärtum.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Gårdar


Hjartums socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Hjärtums kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Torpe

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1970 Göteborg och Båhus
1971 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Hjartum (+ Visteland)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lilla Edets pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Hjärtum

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Hjärtum

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Hjärtums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Hjärtums socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Hjärtum
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Hjärtums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Hjärtums socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Hjärtums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1684 Hjärtums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hjärtums Hembygdsförening
Trollhättebygdens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost