Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HJARTUM
(HJÄRTUM)

Hjartum (Hjärtum) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Hjartums kyrka
Hjartums kyrka
Foto (år 1960): A. Nordström
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Hjärtum.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Hjärtums kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Hjartums socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Torpe

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1970 Göteborg och Båhus
1971 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Hjartum (+ Visteland)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lilla Edets pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Hjärtum

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Hjärtum

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Hjärtums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Hjärtums socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Hjärtum
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Hjärtums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Hjärtums socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Hjärtums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1684 Hjärtums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hjärtums Hembygdsförening
Trollhättebygdens Släktforskarförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost