Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HODAL
(HOGDAL)

Hodal (Hogdal) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Gamla Svinesundsbron, med det gamla färjeläget nedanför (Båhuslän till höger, Östfold till vänster - Norge på bägge sidor)
Gamla Svinesundsbron, med det gamla färjeläget nedanför
(Båhuslän till höger, Östfold till vänster - Norge på bägge sidor)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Hogdal.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändring


Sammanslagen med Lommeland och Näsene till Iddefjorden [Idefjorden] 2002.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Hogdals kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Hodals socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Vätte

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 2001 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


          0000 - 1697 senast Hodal (+ Lommeland och Näsene)
senast 1697 - 1991           Näsene

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Strömstads pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Hogdal

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Hogdal

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Hogdals socken
· Lantmäterimyndigheten:
Hogdals socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Hogdal
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Hogdals socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Hogdals socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Hogdals socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1553 Hogdals socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hogdals Hembygdsförening
Seläters Hembygdsförening
Strömstads Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost