Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HOLTA
(HÅLTA)

Holta (Hålta) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Holta kyrka
Holta kyrka
Foto (år 1951): Sven Sjöstedt
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Hålta.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Hålta kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Holta socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Nordre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Solberg

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Solberga pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Hålta

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Hålta

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Hålta socken
· Lantmäterimyndigheten:
Hålta socken [ändra "%E5" i adressen till "å"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Hålta
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Hålta socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Hålta socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Hålta socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1555 Hålta socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Kode Hembygdskrets
     Hålta Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost