Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HUNNEBUSTRAND
(HUNNEBOSTRAND)

Hunnebustrand (Hunnebostrand) kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Tossene)
Hunnebustrands kyrka
Hunnebustrands kyrka
Foto (år 1952): K. Lindenberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Hunnebostrand.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Tossene socken 1909; egen församling 1917.

Införlivad med Tossene 1992.

Åter utbruten ur Tossene 1995.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Hunnebostrands kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


1909 - 1991 Göteborg och Båhus
1995 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Tossene

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Sotenäs pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Hunnebostrand

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Hunnebostrand

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Hunnebostrands municipalsamhälle (-)
Tossene socken
· Lantmäterimyndigheten:
Hunnebostrands municipalsamhälle
Tossene socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Hunnebostrand
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tossene socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tossene socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tossene socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1612 Tossene socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet
Hunnebostrands Bildarkiv
Sotenäs Personhistoriska Förening
Ulebergshamn Då och Nu

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Tossene)
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost