Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HUNNEBUSTRAND
(HUNNEBOSTRAND)

Hunnebustrand (Hunnebostrand) kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Tossene)
Hunnebustrands kyrka
Hunnebustrands kyrka
Foto (år 1952): K. Lindenberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Hunnebostrand.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Tossene socken 1909; egen församling 1917.

Införlivad med Tossene 1992.

Åter utbruten ur Tossene 1995.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Hunnebostrands kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


1909 - 1991 Göteborg och Båhus
1995 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Tossene

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tossene pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Hunnebostrand

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Hunnebostrand

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Hunnebostrands municipalsamhälle (-)
Tossene socken
· Lantmäterimyndigheten:
Hunnebostrands municipalsamhälle
Tossene socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Hunnebostrand
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tossene socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tossene socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tossene socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1612 Tossene socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet
Hunnebostrands Bildarkiv
Sotenäs Personhistoriska Förening
Ulebergshamn Då och Nu

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Tossene)
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost