Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

HÄRESTAD
(HERRESTAD)

Härestad (Herrestad) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Härestads kyrka
Härestads kyrka
Foto (år 1919): Hanna Eggertz-Hegardt
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Herrestad.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Herrestads kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Härestads socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Lane (Östre länsmansdistriktet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


          0000 - 1697 senast Härestad (+ Högås och Skriksvik)
senast 1697 - 1980           Skriksvik
          1980 - 1991           Härestad (+ Högås och Skriksvik)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Herrestads församling
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Herrestad

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Herrestad

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Herrestads socken
· Lantmäterimyndigheten:
Herrestads socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Herrestad
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Herrestads socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Herrestads socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Herrestads socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1552 Herrestads socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Skredsviks-Herrestads-Högås Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost