Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KARLSTENS SLOTTSFÖRSAMLING

Karlsten kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Malstrand)
Karlstens fästning, överst på Malstrandsön
Karlstens fästning, överst på Malstrandsön
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbröts ur Malstrands församling 1682.

Uppgick åter i Malstrand 1883.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Karlstens fästning
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Stad


Malstrand

Län


Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Malstrand
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Karlstens slottsförsamling

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Karlstens slottsförsamling

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Marstrands stad
· Lantmäterimyndigheten:
Marstrands stad

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715 (står under Marstrand)

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Karlstens slottsförsamling
Marstrand
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Marstrands stad

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Marstrands stad

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Marstrands stad

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1577 Marstrands stad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Marstrands Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Malstrand)
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost