Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KARLSTENS SLOTTSFÖRSAMLING

Karlsten kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Karlstens fästning, överst på Malstrandsön
Karlstens fästning, överst på Malstrandsön
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbröts ur Malstrands församling 1682.

Uppgick åter i Malstrand 1883.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Karlstens fästning
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Stad


Malstrand

Län


Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Malstrand
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Karlstens slottsförsamling

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Karlstens slottsförsamling

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Marstrands stad
· Lantmäterimyndigheten:
Marstrands stad

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715 (står under Marstrand)

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Marstrand
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Marstrands stad

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Marstrands stad

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Marstrands stad

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1577 Marstrands stad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Marstrands Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost