Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KLÄSHOLMEN
(KLÄDESHOLMEN)

Kläsholmen (Klädesholmen) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Pater Nosters fyr
Pater Nosters fyr
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Klädesholmen.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Stenkyrka socken 1794; egen församling 1920.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Klädesholmens kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tjörn

Län


1794 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


1794 - 1920 Stenkyrka
1920 - 1991 Rönning

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tjörns pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Klädesholmen

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Klädesholmen

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Klädesholmens socken
Flatholmens municipalsamhälle (-)
Klädesholmen och Koholmens municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Klädesholmens socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]
Klädesholmen och Koholmens municipalsamhälle

(Enligt beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta hörde Kläsholmens församling till Rönnings jordebokssocken.)

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Klädesholmen

Tjörns Släktforskare
Kyrkoboksregister m.m.
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Klädesholmen

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Klädesholmen

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Klädesholmen

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1560 Klädesholmens socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
De Seglade För Tjörn
Sillebua - Klädesholmens Museum
Tjörns Hembygdsförening
Tjörns Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost