Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KLÄSHOLMEN
(KLÄDESHOLMEN)

Kläsholmen (Klädesholmen) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Pater Nosters fyr
Pater Nosters fyr
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Klädesholmen.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Stenkyrka socken 1794; egen församling 1920.

Uppgick i Rönning 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Klädesholmens kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tjörn

Län


1794 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


1794 - 1920 Stenkyrka
1920 - 1991 Rönning

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tjörns pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Klädesholmen

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Klädesholmen

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Klädesholmens socken
Flatholmens municipalsamhälle (-)
Klädesholmen och Koholmens municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Klädesholmens socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]
Klädesholmen och Koholmens municipalsamhälle
(Enligt beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta hörde Kläsholmens församling till Rönnings jordebokssocken.)

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Klädesholmen

Tjörns Släktforskare
Kyrkoboksregister m.m.
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Klädesholmen

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Klädesholmen

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Klädesholmen

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1560 Klädesholmens socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
De Seglade För Tjörn
Klädesholmens Museum - Sillebua
Tjörns Hembygdsförening
Tjörns Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost