Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KONGSHAMN
(KUNGSHAMN)

Kongshamn (Kungshamn) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Kongshamns kyrka
Kongshamns kyrka
Foto (år 1952): K. Lindenberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Kungshamn.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Förr också kallad Gustav Adolf.

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Askums socken 1772; egen församling senast 1917.

Utbruten: Smögen 1924.

Sammanslogs med Askum, Malmön och Smögen till Söndre Sotenäs [Södra Sotenäs] 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Kungshamns kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


1772 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1917 Tossene
1917 - 1923 Kongshamn (+ Askum och Malmön)
1924 - 1991 Kongshamn (+ Askum, Malmön och Smögen)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Södra Sotenäs församling
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Kungshamn

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Kungshamn

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Kungshamn (-)
Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle (-)
Tångens municipalsamhälle (-)
Askums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle
Tångens municipalsamhälle [ändra "%E5" i adressen till "å"]
Askums socken
Se också:
Smögen

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Kungshamn
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Kungshamn
Askums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Askums socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Askums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1532 Askums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Kungshamns Hembygdsförening
Smögens Hembygdsförening
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost