Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KROKSTAD

Krokstad kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Krokstads kyrka med kyrkstallar
Krokstads kyrka med kyrkstallar
Foto (år 1940): O. Hasslöf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Sammanslagen med Hede och Sanne till Sörbygden 2006.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Krokstads kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Krokstads socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sörbygden

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 2005 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Krokstad (+ Hede och Sanne)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Munkedals pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Krokstad

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Krokstad

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Krokstads socken
· Lantmäterimyndigheten:
Krokstads socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Krokstad
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Krokstads socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Krokstads socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Krokstads socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1562 Krokstads socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hede Fornminnes- och hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost