Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KVILLE

Kville kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Kville kyrka
Kville kyrka
Foto (år 1952): K. Lindenberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Införlivade: Vrem i slutet av 1500-talet (bestod som jordebokssocken åtminstone till 1625-26) och Fjällbacka 1992.

Utbruten: Fjällbacka 1882 och åter igen 1995.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Kville kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Kville socken, del 1: A-K
Kville socken, del 2: L-Ö
Regionalt

Skeppreda (härad)


Kville

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


               0000 - slutet av 1500-t Kville (+ Bottna, Svenneby och Vrem)
slutet av 1500-t - 1882                Kville (+ Bottna och Svenneby)
               1882 - 1991                Kville (+ Bottna, Fjällbacka och Svenneby)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Kville pastorat
Arkiv

Historik


Arkivet ödelades av branden i Kville prästgård 1904. Av arkivförteckningen från 1891 framgår vad det gamla arkivet innehöll.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Kville

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Kville

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Kville socken
· Lantmäterimyndigheten:
Kville socken
Se också:
Fjällbacka

Avskrifter och register


Båhus Arkivguide
Dödlistor 1823-1825
Dödlistor 1848-1860 (länkar till original)

Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Kville
Kville och Fjällbacka
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Kville socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Kville socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Kville socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1564 Kville socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hamburgsunds Bildarkiv
Kville Hembygdsarkiv
Kville Hembygds- och fornminnesförening
Kville Härads Personhistoriska Förening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost