Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

LOMMELAND

Lommeland kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Lommelands kyrka
Lommelands kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Sammanslagen med Hodal och Näsene till Iddefjorden [Idefjorden] 2002.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Lommelands kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Lommelands socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Vätte

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 2001 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


          0000 - 1697 senast Hodal
senast 1697 - 1991           Näsene

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Strömstads pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Lommeland

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Lommeland

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Lommelands socken
· Lantmäterimyndigheten:
Lommelands socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Lommeland
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Lommelands socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Lommelands socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Lommelands socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1571 Lommelands socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Lommeland-Näsinge Hembygdsförening
Strömstads Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost