Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

LYNG
(LJUNG)

Lyng (Ljung) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Lyngs gamla kyrka, innan den övergavs och blev ruin (Ödekyrkan återuppbyggdes senare)
Lyngs gamla kyrka, innan den övergavs och blev ruin
(Ödekyrkan återuppbyggdes senare)
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Ljung.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Sammanslogs med Forsäla, Grinneröd och Resteröd till Lyngskile [Ljungskile] 2011.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Ljungs gamla kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Lyngs socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Fräkne

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Forsäla

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Ljungskile församling
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1764.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Ljung

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Ljung

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Ljungs socken
· Lantmäterimyndigheten:
Ljungs socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Ljung
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Ljungs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Ljungs socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Ljungs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1570 Ljungs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Ljungskileortens Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost