Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

LYNG
(LJUNG)

Lyng (Ljung) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Lyngs gamla kyrka, innan den övergavs och blev ruin (Ödekyrkan återuppbyggdes senare)
Lyngs gamla kyrka, innan den övergavs och blev ruin
(Ödekyrkan återuppbyggdes senare)
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Ljung.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Gårdar


Lyngs socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Ljungs gamla kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Fräkne

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Forsäla

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Ljungskile församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1764.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Ljung

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Ljung

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Ljungs socken
· Lantmäterimyndigheten:
Ljungs socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Ljung
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Ljungs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Ljungs socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Ljungs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1570 Ljungs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Ljungskileortens Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost