Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

LYSE

Lyse kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Store och Lille Kornö, med skärgården utanför Lysekil (Lille Kornö närmast)
Store och Lille Kornö, med skärgården utanför Lysekil
(Lille Kornö närmast)
Foto (år 1993): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Utbruten: Lysekil omkring 1700.

Gårdar


Lyse socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Lyse gamla kyrka (ruin)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Stangenäs

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1922 Bru
1922 - 1961 Lyse
1962 - 1991 Lysekil

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lysekils pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Lyse

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Lyse

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Lyse socken
Slättens municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Lyse socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Lyse
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Lyse socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Lyse socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Lyse socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1574 Lyse socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Lyse Hembygdsförening
Sällskapet Strömstierna

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost