Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

LYSE

Lyse kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Store och Lille Kornö, med skärgården utanför Lysekil (Lille Kornö närmast)
Store och Lille Kornö, med skärgården utanför Lysekil
(Lille Kornö närmast)
Foto (år 1993): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Utbruten: Lysekil omkring 1700.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Lyse gamla kyrka (ruin)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Lyse socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Stangenäs

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1922 Bru
1922 - 1961 Lyse
1962 - 1991 Lysekil

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lysekils pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Lyse

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Lyse

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Lyse socken
Slättens municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Lyse socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Lyse
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Lyse socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Lyse socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Lyse socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1574 Lyse socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Lyse Hembygdsförening
Sällskapet Strömstierna

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost