Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

LYSEKIL

Lysekil kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Gamla Strandgatan i Lysekil
Gamla Strandgatan i Lysekil
Foto (år 1945): Fredrik Daniel Bruno
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Lyse socken omkring 1700; egen församling 1901.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Lysekils kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Stangenäs

Stad


Lysekil (från 1903)

Län


0000 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1901 Bru
1901 - 1961 Lysekil
1962 - 1991 Lysekil (+ Lyse)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lysekils pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Lysekil

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Lysekil

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Lysekils stad
· Lantmäterimyndigheten:
Lysekils stad

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715 (ingår i Lyse)

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Lysekil
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Lysekils stad

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Lysekils stad

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Lysekils stad

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1575 Lysekils stad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen L. Laurin i Lysekil
Sällskapet Strömstierna

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost