Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

LYSEKIL

Lysekil kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Gamla Strandgatan i Lysekil
Gamla Strandgatan i Lysekil
Foto (år 1945): Fredrik Daniel Bruno
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Lyse socken omkring 1700; egen församling 1901.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Lysekils kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Stangenäs

Stad


Lysekil (från 1903)

Län


0000 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1901 Bru
1901 - 1961 Lysekil
1962 - 1991 Lysekil (+ Lyse)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lysekils pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Lysekil

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Lysekil

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Lysekils stad
· Lantmäterimyndigheten:
Lysekils stad

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715 (ingår i Lyse)

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Lysekil
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Lysekils stad

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Lysekils stad

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Lysekils stad

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1575 Lysekils stad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen L. Laurin i Lysekil
Sällskapet Strömstierna

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost