Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

LÖCKE
(LYCKE)

Löcke (Lycke) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Älgön, och där innanför Brattön med "Blåkulla" (Brattön och fastlandet innanför på bilden hör till Solbergs socken)
Älgön, och där innanför Brattön med "Blåkulla"
(Brattön och fastlandet innanför på bilden hör till Solbergs socken)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Lycke.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Lycke kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Löcke socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Söndre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Torsby

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Torsby pastorat
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1760.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Lycke

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Lycke

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Lycke socken
· Lantmäterimyndigheten:
Lycke socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Lycke
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Lycke socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Lycke socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Lycke socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1573 Lycke socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Torsby, Harestad och Lycke Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost