Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

MALMÖN

Malmön kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Askum)
Malmöns kyrka (Lysekils gamla kyrka, som flyttades till Malmön 1906)
Malmöns kyrka
(Lysekils gamla kyrka, som flyttades till Malmön 1906)
Foto (år 1924): Dan Samuelsson
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Utbröts ur Askums socken 1909.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Malmöns kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


1909 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


1909 - 1917 Tossene
1917 - 1991 Kongshamn

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Sotenäs pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Malmön

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Malmön

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Malmöns kommun (-)
Malmöns municipalsamhälle (-)
Askums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Malmöns municipalsamhälle
Askums socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Malmön
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Malmön

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Askums socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Askums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1532 Askums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Malmöns Hembygdsförening
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Askum)
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost