Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

MALMÖN

Malmön kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Askum)
Malmöns kyrka (Lysekils gamla kyrka, som flyttades till Malmön 1906)
Malmöns kyrka
(Lysekils gamla kyrka, som flyttades till Malmön 1906)
Foto (år 1924): Dan Samuelsson
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Utbröts ur Askums socken 1909.

Sammanslogs med Askum, Kongshamn och Smögen till Söndre Sotenäs [Södra Sotenäs] 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Malmöns kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


1909 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


1909 - 1917 Tossene
1917 - 1991 Kongshamn

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Södra Sotenäs församling
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Malmön

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Malmön

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Malmöns kommun (-)
Malmöns municipalsamhälle (-)
Askums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Malmöns municipalsamhälle
Askums socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Malmön
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Malmön

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Askums socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Askums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1532 Askums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Malmöns Hembygdsförening
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Askum)
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost