Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

MOLAND
(MORLANDA)

Moland (Morlanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Molands säteri och kyrka
Molands säteri och kyrka
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Morlanda.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Utbrutna: Mollösund 1587, Fiskebäckskil 1600-talet, Käringön 1795, Grundsund 1799, Gullholmen 1799 och Skaftö 1888.

Gårdar


Molands socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Morlanda kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1631 Tegneby
1631 - 1795 Moland (+ Fiskebäckskil och Mollösund)
1795 - 1799 Moland (+ Fiskebäckskil, Käringön och Mollösund)
1799 - 1888 Moland (+ Fiskebäckskil, Grundsund, Gullholmen, Käringön och Mollösund)
1888 - 1924 Moland (+ Gullholmen, Käringön, Mollösund och Skaftö)
1924 - 1991 Moland (+ Gullholmen, Käringön och Mollösund)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Orusts pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Morlanda

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Morlanda

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Morlanda socken
Edshultshalls municipalsamhälle (-)
Ellös municipalsamhälle (-)
Hälleviksstrands municipalsamhälle (-)
Stockens municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Morlanda socken
Edshultshalls municipalsamhälle
Ellös municipalsamhälle
Hälleviksstrands municipalsamhälle [ändra "%E4" i adressen till "ä"]
Stockens municipalsamhälle

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Morlanda
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Morlanda socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Morlanda socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Morlanda socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1580 Morlanda socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Flatö-Malö Hembygdsförening
Föreningen Orusts Släktforskare
Morlanda Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost