Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

MOLAND
(MORLANDA)

Moland (Morlanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Molands säteri och kyrka
Molands säteri och kyrka
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Morlanda.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Gårdar


Molands socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Morlanda kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Indelningsändringar


Utbrutna: Mollösund 1587, Fiskebäckskil 1600-talet, Käringön 1795, Grundsund 1799, Gullholmen 1799 och Skaftö 1888.

Införlivade: Gullholmen, Käringön och Mollösund 2006.
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1631 Tegneby
1631 - 1795 Moland (+ Fiskebäckskil och Mollösund)
1795 - 1799 Moland (+ Fiskebäckskil, Käringön och Mollösund)
1799 - 1888 Moland (+ Fiskebäckskil, Grundsund, Gullholmen, Käringön och Mollösund)
1888 - 1924 Moland (+ Gullholmen, Käringön, Mollösund och Skaftö)
1924 - 1991 Moland (+ Gullholmen, Käringön och Mollösund)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Orusts pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Morlanda

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Morlanda

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Morlanda socken
Edshultshalls municipalsamhälle (-)
Ellös municipalsamhälle (-)
Hälleviksstrands municipalsamhälle (-)
Stockens municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Morlanda socken
Edshultshalls municipalsamhälle
Ellös municipalsamhälle
Hälleviksstrands municipalsamhälle [ändra "%E4" i adressen till "ä"]
Stockens municipalsamhälle

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Morlanda
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Morlanda socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Morlanda socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Morlanda socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1580 Morlanda socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Flatö-Malö Hembygdsförening
Föreningen Orusts Släktforskare
Morlanda Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost