Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

NÄSENE
(NÄSINGE)

Näsene (Näsinge) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Näsene kyrka
Näsene kyrka
Foto (år 1919): Hanna Eggertz-Hegardt
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Näsinge.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändring


Sammanslagen med Hodal och Lommeland till Iddefjorden [Idefjorden] 2002.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Näsinge kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Näsene socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Vätte

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 2001 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


          0000 - 1697 senast Hodal
senast 1697 - 1991           Näsene (+ Hodal och Lommeland)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Strömstads pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Näsinge

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Näsinge

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Näsinge socken
· Lantmäterimyndigheten:
Näsinge socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Näsinge
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Näsinge socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Näsinge socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Näsinge socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1585 Näsinge socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Lommeland-Näsinge Hembygdsförening
Strömstads Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost