Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

NÄSENE
(NÄSINGE)

Näsene (Näsinge) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Näsene kyrka
Näsene kyrka
Foto (år 1919): Hanna Eggertz-Hegardt
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Näsinge.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Gårdar


Näsene socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Näsinge kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Vätte

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


          0000 - 1697 senast Hodal
senast 1697 - 1991           Näsene (+ Hodal och Lommeland)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Strömstads pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Näsinge

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Näsinge

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Näsinge socken
· Lantmäterimyndigheten:
Näsinge socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Näsinge
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Näsinge socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Näsinge socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Näsinge socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1585 Näsinge socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Lommeland-Näsinge Hembygdsförening
Strömstads Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost