Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

ODDEVALL
(UDDEVALLA)

Oddevall (Uddevalla) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Oddevall, Torget med hyllningsstatyn av erövrarkungen
Oddevall, Torget med hyllningsstatyn av erövrarkungen
Foto (år 1947): Fredrik Daniel Bruno
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Uddevalla.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Tidigare omgiven av Bäve socken i Lane skeppreda, dit området ursprungligen torde ha hört.

Utbrutna: Oddevalls militärförsamling 1919 och Bäve 1974.

Införlivade: Oddevalls militärförsamling 1927 och Bäve 1945.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Uddevalla kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Stad


Oddevall

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1944 Oddevall (+ Bäve och Ryr)
1945 - 1991 Oddevall (+ Ryr)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Uddevalla pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Uddevalla

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Uddevalla

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Uddevalla stad
· Lantmäterimyndigheten:
Uddevalla stad

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Uddevalla
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Uddevalla stad

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Uddevalla stad

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Uddevalla stad

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1615 Uddevalla stad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Uddevalla Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost