Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

RYR
(LANE-RYR)

Lane Ryr kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Lane Ryrs kyrka
Lane Ryrs kyrka
Foto (år 1919): Hanna Eggertz-Hegardt
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Lane-Ryr.

Förr också Nordre Ryr [Norra Ryr]. (Förväxla ej med Valbo Ryr i Dalsland, som också har kallats Norra Ryr.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Lane-Ryrs kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Ryrs socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Lane

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Oddevall

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Uddevalla pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Lane-Ryr

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Lane-Ryr

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Lane-Ryrs socken
· Lantmäterimyndigheten:
Lane-Ryrs socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Lane-Ryr
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Lane-Ryrs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Lane-Ryrs socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Lane-Ryrs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1568 Lane-Ryrs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Lane Ryrs Hembygdsförening
Uddevalla Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost