Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

RÖDBO

Rödbo kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Nordligaste Rödbo, innan E6:an byggdes längs Göta Älv
Nordligaste Rödbo, innan E6:an byggdes längs Göta Älv
Foto (år 1949): Fredrik Daniel Bruno
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Förr kallad Konghälls landsförsamling. (Förväxla ej med Konghälls stadsförsamling.)

Indelningsändringar


Sammanslogs med Sjöe och Tuve till Tuve-Sjöe [Tuve-Säve] 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Rödbo kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Rödbo socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Hisings Västre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1973 Konghälls stadsförsamling
1974 - 1991 Sjöe

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tuve-Säve församling
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1796.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Rödbo

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Rödbo

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Rödbo socken
· Lantmäterimyndigheten:
Rödbo socken [ändra "%F6" i adressen till "ö"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Rödbo
Kungälv
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Rödbo socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Rödbo socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Rödbo socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1590 Rödbo socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare
Säve-Rödbo Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost