Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

RÖMELAND
(ROMELANDA)

Römeland (Romelanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Valler- och Solbergsåarnas utflöden i Göta Älv
Valler- och Solbergsåarnas utflöden i Göta Älv
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Romelanda.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Romelanda kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Römelands socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Söndre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1941 Kareby
1942 - 1991 Römeland (+ Kareby)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Romelanda pastorat
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1815.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Romelanda

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Romelanda

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Romelanda socken
· Lantmäterimyndigheten:
Romelanda socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Romelanda
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Romelanda socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Romelanda socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Romelanda socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1588 Romelanda socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Romelanda Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost