Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

RÖRA

Röra kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Röra kyrka
Röra kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Röra socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Röra kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Tegneby

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Orusts pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1870.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Röra

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Röra

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Röra socken
· Lantmäterimyndigheten:
Röra socken [ändra "%F6" i adressen till "ö"]

Avskrifter och register


Båhus Arkivguide
Dödlistor 1792-1858

Orusts Släktforskare
Kyrkoboksregister m.m.

Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Röra
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Röra socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Röra socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Röra socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1592 Röra socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare
Tegneby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost