Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SJÖE
(SÄVE)

Sjöe (Säve) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Slätten runt Kvillen, med Öxnäs närmast och Sjöe kyrka uppe till höger (Kvillen/Kvillebäcken var längre söderut riksgräns under 400 år)
Slätten runt Kvillen, med Öxnäs närmast och Sjöe kyrka uppe till höger
(Kvillen/Kvillebäcken var längre söderut riksgräns under 400 år)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Säve.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Sammanslogs med Rödbo och Tuve till Tuve-Sjöe [Tuve-Säve] 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Säve kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Sjöe socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Hisings Västre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1664 Björlanda
1664 - 1928 Sjöe (+ Backa och Björlanda)
1928 - 1973 Sjöe (+ Björlanda och Torslanda)
1974 - 1978 Sjöe (+ Björlanda, Rödbo och Torslanda)
1979 - 1991 Sjöe (+ Rödbo)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tuve-Säve församling
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1874.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Säve

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Säve

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Säve socken
· Lantmäterimyndigheten:
Säve socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Säve
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Säve socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Säve socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Säve socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1605 Säve socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare
Säve-Rödbo Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost