Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SMÖGEN

Smögen kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Kongshamn)
Smögen, med kyrkan till höger
Smögen, med kyrkan till höger
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbröts ur Kongshamn 1924.

Sammanslogs med Askum, Kongshamn och Malmön till Söndre Sotenäs [Södra Sotenäs] 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Smögens kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


1924 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Kongshamn

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Södra Sotenäs församling
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Smögen

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Smögen

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Smögens kommun (-)
Smögens municipalsamhälle (-)
Hasselösunds municipalsamhälle (-)
Askums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Smögens municipalsamhälle [ändra "%F6" i adressen till "ö"]
Askums socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Smögen
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Askums socken
Kungshamn

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Askums socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Askums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1532 Askums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Smögens Hembygdsförening
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Kongshamn)
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost