Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SOLBERG
(SOLBERGA)

Solberg (Solberga) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Solberg, innanför Vallby kile (Kyrkan ligger i bildens övre del, till vänster om den skogklädda höjden)
Solberg, innanför Vallby kile
(Kyrkan ligger i bildens övre del, till vänster om den skogklädda höjden)
Foto (år 1993): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Solberga.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Gårdar


Solbergs socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Solberga kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Nordre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Solberg (+ Holta och Jörland)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Solberga pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Solberga

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Solberga

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Solberga socken
· Lantmäterimyndigheten:
Solberga socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Solberga
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Solberga socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Solberga socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Solberga socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1597 Solberga socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Kode Hembygdskrets
     Solberga Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost