Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SOLBERG
(SOLBERGA)

Solberg (Solberga) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Solberg, innanför Vallby kile (Kyrkan ligger i bildens övre del, till vänster om den skogklädda höjden)
Solberg, innanför Vallby kile
(Kyrkan ligger i bildens övre del, till vänster om den skogklädda höjden)
Foto (år 1993): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Solberga.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Solberga kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Solbergs socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Nordre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Solberg (+ Holta och Jörland)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Solberga pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Solberga

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Solberga

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Solberga socken
· Lantmäterimyndigheten:
Solberga socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Solberga
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Solberga socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Solberga socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Solberga socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1597 Solberga socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Kode Hembygdskrets
     Solberga Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost