Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

STRÖMSTAD

Strömstad kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Det gamla Strömstad (Bilden måste vara tagen innan järnvägen drogs fram, d.v.s. före 1903)
Det gamla Strömstad
(Bilden måste vara tagen innan järnvägen drogs fram, d.v.s. före 1903)
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbröts ur Skede socken i Vätte skeppreda omkring 1672.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Strömstads kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Stad


Strömstad

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1810 Strömstad
1811 - 1922 Skede
1922 - 1991 Strömstad

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Strömstads pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Strömstad

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Strömstad

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Strömstads stad
· Lantmäterimyndigheten:
Strömstads stad

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Strömstad
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Strömstads stad

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Strömstads stad

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Strömstads socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1601 Strömstads stad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Strömstads Historieförening
Strömstads Hembygds- och museiförening
Strömstads Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost