Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

TANUM

Tanum kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Slätten söder om Tanums Hede (Samhället skymtar i bildens överkant, med kyrkan närmast)
Slätten söder om Tanumshede
(Samhället skymtar i bildens överkant, med kyrkan närmast)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbruten: Grebystö 1893.

Införlivad: Grebystö 1992.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Tanums kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Tanums socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tanum

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1893 Tanum (+ Lur)
1893 - 1991 Tanum (+ Grebystö och Lur)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tanums pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Tanum

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Tanum

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Tanums socken
Havstenssunds municipalsamhälle (-)
Sannäs municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Tanums socken
Havstenssunds municipalsamhälle
Se också:
Grebystö

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Tanum
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tanums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tanums socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tanums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1606 Tanums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Tanums Hembygdsförening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost