Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

TEGNEBY

Tegneby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Tegneby, med kyrkan i mitten
Tegneby, med kyrkan i mitten
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Tegneby socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Tegneby kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1587 Tegneby (+ Moland, Röra och Stala)
1587 - 1631 Tegneby (+ Moland, Mollösund, Röra och Stala)
1631 - 1991 Tegneby (+ Röra och Stala)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Orusts pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1870.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Tegneby

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Tegneby

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Tegneby socken
· Lantmäterimyndigheten:
Tegneby socken

Avskrifter och register


Båhus Arkivguide
Dödlistor 1793-1857

Orusts Släktforskare
Kyrkoboksregister m.m.

Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Tegneby
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tegneby socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tegneby socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tegneby socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1607 Tegneby socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare
Tegneby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost