Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

TEGNEBY

Tegneby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Tegneby, med kyrkan i mitten
Tegneby, med kyrkan i mitten
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Tegneby socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Tegneby kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1587 Tegneby (+ Moland, Röra och Stala)
1587 - 1631 Tegneby (+ Moland, Mollösund, Röra och Stala)
1631 - 1991 Tegneby (+ Röra och Stala)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Orusts pastorat
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1870.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Tegneby

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Tegneby

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Tegneby socken
· Lantmäterimyndigheten:
Tegneby socken

Avskrifter och register


Båhus Arkivguide
Dödlistor 1793-1857

Orusts Släktforskare
Kyrkoboksregister m.m.

Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Tegneby
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tegneby socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tegneby socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tegneby socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1607 Tegneby socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare
Tegneby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost