Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

TORSLANDA

Torslanda kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Torslanda kyrka
Torslanda kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Sammanslogs med Björlanda till Torslanda-Björlanda 2010.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Torslanda kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Torslanda socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Hisings Västre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1664 Björlanda
1664 - 1928 Torslanda (+ Öckerö)
1928 - 1978 Sjöe
1979 - 1991 Torslanda (+ Björlanda)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Torslanda-Björlanda församling
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Torslanda

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Torslanda

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Torslanda socken
· Lantmäterimyndigheten:
Torslanda socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Torslanda
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Torslanda socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Torslanda socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Torslanda socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1611 Torslanda socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost