Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

TOSSENE

Tossene kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Buvallstrand, vid Bottnefjorden
Buvallstrand, vid Bottnefjorden
Foto (år 2000): Bengt A Lundberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbruten: Hunnebustrand 1909 och åter igen 1995.

Införlivade: Åby senast 1544 och Hunnebustrand 1992.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Tossene kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Tossene socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1772 Tossene (+ Askum och Berfeldal)
1772 - 1908 Tossene (+ Askum, Berfeldal och Kongshamn)
1909 - 1917 Tossene (+ Askum, Berfeldal, Hunnebustrand, Kongshamn och Malmön)
1917 - 1961 Tossene (+ Berfeldal och Hunnebustrand)
1962 - 1991 Tossene (+ Hunnebustrand)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tossene pastorat
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1898.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Tossene

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Tossene

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Tossene socken
Bovallstrands municipalsamhälle (-)
Ulebergshamns municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Tossene socken
Bovallstrands municipalsamhälle
Ulebergshamns municipalsamhälle
Se också:
Hunnebustrand

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Tossene
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tossene socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tossene socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tossene socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1612 Tossene socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Bovallstrands Hembygdsförening
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet
Hunnebostrands Bildarkiv
Sotenäs Personhistoriska Förening
Ulebergshamn Då & Nu

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost