Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

TOSSENE

Tossene kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Buvallstrand, vid Bottnefjorden
Buvallstrand, vid Bottnefjorden
Foto (år 2000): Bengt A Lundberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbruten: Hunnebustrand 1909 och åter igen 1995.

Införlivade: Åby senast 1544 och Hunnebustrand 1992.

Gårdar


Tossene socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Tossene kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1772 Tossene (+ Askum och Berfeldal)
1772 - 1908 Tossene (+ Askum, Berfeldal och Kongshamn)
1909 - 1917 Tossene (+ Askum, Berfeldal, Hunnebustrand, Kongshamn och Malmön)
1917 - 1961 Tossene (+ Berfeldal och Hunnebustrand)
1962 - 1991 Tossene (+ Hunnebustrand)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Sotenäs pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1898.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Tossene

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Tossene

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Tossene socken
Bovallstrands municipalsamhälle (-)
Ulebergshamns municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Tossene socken
Bovallstrands municipalsamhälle
Ulebergshamns municipalsamhälle
Se också:
Hunnebustrand

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Tossene
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tossene socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tossene socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tossene socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1612 Tossene socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Bovallstrands Hembygdsförening
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet
Hunnebostrands Bildarkiv
Sotenäs Personhistoriska Förening
Ulebergshamn Då & Nu

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost