Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

VREM

Vrem kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Kville)
INNEHÅLL

Lokalt
Regionalt
 

Arkiv
Kulturminnen
 

Övrigt
Lokalt

Indelningsändringar


Uppgick i Kville kyrkosocken i slutet av 1500-talet, men bestod som jordebokssocken åtminstone till 1625-26.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Stora Vrem (där sannolikt kyrkan låg)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Gårdar


Vrems socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Kville

Län


Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Kville
Arkiv

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Kville socken
· Lantmäterimyndigheten:
Kville socken
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Kville socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Kville socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Kville socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1564 Kville socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hamburgsunds Bildarkiv
Kville Hembygdsarkiv
Kville Hembygds- och fornminnesförening
Kville Härads Personhistoriska Förening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Kville)
Anbytarforum (Kville)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost