Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

YTTERBY

Ytterby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Lokalt
Regionalt
Kyrkan
Arkiv
Kulturminnen
Övrigt
Lokalt

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Ytterby kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Gårdar


Ytterby socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Söndre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Konghälls stadsförsamling

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde. Ändringar kan ha gjorts därefter.)

Pastorsexpedition


Hemsida

Kyrkor


Ytterby gamla kyrka (teckning)
Ytterby gamla kyrka (ruinen)
Ytterby nya kyrka

(Dessvärre har Riksantikvarieämbetet ödelagt sina egna direktlänkar till bilderna genom att ändra både adress och bildnummer utan vare sig vidaresändning eller hänvisning.)
Arkiv

Historik


Brand 1796.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:

Ytterby

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Ytterby

Avskrifter och register


Rolf Berlin:
Taxeringslängd 1715

Släktdata:
Kyrkoboksregister: Kungälv
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen:
Ortnamnsregistret: Ytterby socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet:
Fornsök: Ytterby socken (bebyggelselämningar)
Övrigt

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Ytterby Hembygds- och fornminnesförening

Regionala föreningar

Andra länkar


Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide (f.d. Båhusarkivet): Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost