Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

YTTERBY

Ytterby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Lokalt
Regionalt
Kyrkan
Arkiv
Kulturminnen
Övrigt
Lokalt

Gårdar


Ytterby socken

Kartor


Lantmäteriets kartsök
Ytterby kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

Lantmäteriets historiska kartor (se förklaring)
Lantmäteristyrelsen:
Ytterby socken
Lantmäterimyndigheten:
Ytterby socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1619 Ytterby socken
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Söndre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Konghälls stadsförsamling

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Kungälvs pastorat

Kyrkor


Ytterby gamla kyrka (teckning)
Ytterby gamla kyrka (ruinen)
Ytterby nya kyrka

(Dessvärre har Riksantikvarieämbetet ödelagt sina egna direktlänkar till bilderna genom att ändra både adress och bildnummer utan vare sig vidaresändning eller hänvisning.)
Arkiv

Historik


Brand 1796.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv

Ytterby

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.
Ytterby

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
Kyrkoboksregister: Kungälv
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
Ortnamnsregistret: Ytterby socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet
Fornsök: Ytterby socken (bebyggelselämningar)
Övrigt

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Ytterby Hembygds- och fornminnesförening

Regionala föreningar

Andra länkar


Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide (f.d. Båhusarkivet): Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost