Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

YTTERBY

Ytterby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Kastellegården och ruinen på Ragnhildsholmen (Vid Kastellegården låg det medeltida Konghäll, och på Ragnhildsholmen låg ett fäste som var en föregångare till Båhus)
Kastellegården och ruinen på Ragnhildsholmen
(Vid Kastellegården låg det medeltida Konghäll,
och på Ragnhildsholmen låg ett fäste som var en föregångare till Båhus)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Ytterby socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Ytterby kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Söndre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Konghälls stadsförsamling

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Kungälv-Ytterby församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1796.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Ytterby

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Ytterby

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Ytterby socken
· Lantmäterimyndigheten:
Ytterby socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Ytterby
Kungälv
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Ytterby socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Ytterby socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Ytterby socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1619 Ytterby socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Ytterby Hembygds- och fornminnesförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost