Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

ÖCKERÖ

Öckerö kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Knippla (Källö utanför bild till vänster)
Knippla
(Källö utanför bild till vänster)
Foto (troligen från slutet av 1970-talet): Pål-Nils Nilsson
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Öckerö socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Öckerö gamla kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Hisings Västre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1664 Björlanda
1664 - 1928 Torslanda
1928 - 1991 Öckerö

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Öckerö församling
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Öckerö

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Öckerö

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Öckerö socken
Hälsö municipalsamhälle (-)
Hönö municipalsamhälle (-)
Hönö-Klåva municipalsamhälle (-)
Kalvsunds municipalsamhälle (-)
Källö-Knippla municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Öckerö socken [ändra "%F6" i adressen till "ö"]
Kalvsunds municipalsamhälle
Källö-Knippla municipalsamhälle [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Öckerö
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Öckerö socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Öckerö socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Öckerö socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1621 Öckerö socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Kusttraditioner
Hönö Hembygdsförening
Knippla Hembygdsförening
Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening
Öckerö Hembygdsförening
Öckerööarnas Släktforskarförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost